Puheenjohtaja Tarmo Pekonen vastaanottaa atk-koulutukseen saapuneita

JYVÄSSEUDUN SEUTURYHMÄN VETERAANIEN ATK-KOULUTUS MURIKASSSA 23.8 - 24.8.14

 

Ammattiosaston veteraanien keskuudessa on jo pitempään mietitty keinoja kohentaa iäkkäiden jäsenten atk-taitoja. On yleisesti tiedossa että monilla ikäihmisillä on korkea kynnys ryhtyä”moisen aparaatin” saloja selvittämään. Toisaalta on myöskin tiedossa että tänä päivänä, yhä kiihtyvällä vauhdilla ollaan siirtämässä ikä-ihmisillekin elintärkeitä palveluja nettiin. Siksi onkin tärkeää, että esteitä ryhtyä tutustumaan nettiin, kaikin keinoin poistetaan.

Niinpä kokosimme joukon asiasta kiinnostuneita veteraaneja ja järjestimme ammattiosaston myötävaikutuksella atk-kurssin Murikassa.

Kurssia edelsi ennakkopalaveri jossa selvitimme minkälaisista lähtöasetelmista itse kukin osallistuja lähtee oppia hakemaan, että saavutettaisiin kullekin toivottuja tavoitteita.

 

Opinto-aiheiksi muotoutui:

  • Sähköinen asiointi (pankki-ja terveyspalvelut, sähköiset reseptit, verotus,poliisi ym. viranomaistahot).
  • Sähköpostin käyttö.
  • Yksityisyys ja turvallisuus netissä.
  • Millaisiin ongelmiin itsekukin on netissä törmännyt?
  • Fasebook-naamakirjaanko. Muutamia aiheita mainitakseni.

 

 

Mm. näitä aiheita Murikan atk-opettaja EIJA LAAKSO meille opetti tunnetuilla taidoillaan.

KIITOS hänelle, sekä ammattiosastolle joka mahdollisti opintoreissumme Murikkaan.

Lisäksi MENTOREINAMME toimivat ammattiosaston pj. Tarmo Pekonen, siht.+op.siht.Olavi E.Kokkonen, th.Tuomo Liukkunen sekä Atk-vastaava Kari Taivassalo.

Paluumatkalla saattoi havaita selkeää tyytyväisyyttä mukana olleiden keskuudessa, joten reissu oli ilmeisesti onnistunut.

Lopuksi voi todeta että KERTAUS ON OPINTOJEN ÄITI. Toivottavasti oppi näkyy jossain muodossa esim. täällä ammattiosaston kotisivulla ja tulevassa RAUTAKOURA74- jäsenlehdessämme.

 

            Mukana olleena: Pertti Salo veteraani jaoston pj.

 

 

Kuvassa 74:n veteraanijaostoa.
Sisään kirjautuminen Murikkaan.
74:n Puheenjohtajan alkusanat
Opettaja Laakso Eija esittelee Murikka -opistoa.

 

 

 

Kuvat: Kari Taivassalo

Tiedoksi niille, jotka ihmettelevät että miksi ei tälle sivulle tule uusia juttuja ja kuvia.

Ammattiosasto on julkaissut omaa lehteä vuodesta 2014 lähtien nimeltään Rautakoura74.

Olemmekin siirtyneet kertomaan osastomme tapahtumista jäsenistölle postitettavassa Rautakoura74 lehdessä, joka löytyy myös tiedotus sivultamme.