Naisjaosto

Ammattiosaston Naisjaosto jatkaa toimintaansa uuden vetäjän voimin.

Naisjaosto on meille loistava väylä päästä jakamaan kokemuksia ja tuntoja muiden samalla alalla työskentelevien naisten kanssa, jotka ovat metalli74:n jäseniä. Saamme yhdessä suunnitella, millaiseksi haluamme naisjaoston rakentaa ja mahdollisuudet toiminnan monipuolisuuteen ovat laajat jäsenistön innokkuuden mukaan.

Rentoutumishetket vastapainona arjelle ovat varmasti kaikille tervetulleita ja myös uudet tuttavuudet ja kokemukset ovat hyvä syy lähteä mukaan porukkaan. Naisjaoston toimintaan ja tapahtumiin osallistuminen ei velvoita ketään muuhun järjestön toimintaan, joten toivottavasti mahdollisimman moni lähtee mukaan porukkaan.

 

 

 

 

Kati Holsti

Naisjaoston vetäjä

P. 045 311 8110

sähköposti: 74naisjaosto(at)gmail.com

========================================================================

 

Järjestökurssituella korvataan ansionmenetystä

Opintovapaalaki tarjoaa kaikille mahdollisuuden saada työstä vapaata ja osallistua koulutukseen. Murikassa on laaja valikoima järjestökursseja, joilla kaikki Teollisuusliiton työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet voivat lisätä osaamistaan.

Työnantaja myöntää kurssiajalle opintovapaan täyttäessään oman kohtansa kurssihakemuksessa.

Mikäli kurssille valitulle jäsenelle koituu kurssin ajalta ansionmenetystä eikä hän saa muualta tuloa, maksetaan hänelle verotonta kurssitukea, mikä muodostuu kurssipäivärahasta ja kurssistipendistä. Vuonna 2021 kurssipäiväraha on 41,67 €/kurssipäivä ja stipendi 37,53 €/kurssipäivä.

Teollisuusliitto maksaa opetuksen, majoituksen, ateriat ja matkakorvauksen kokonaistaloudellisesti järkevän matkustustavan mukaan opiskelijalle.