Naisjaosto

 

Ammattiosaston Naisjaosto aloittaa uudelleen toimintansa pitkän tauon jälkeen.

Ammattiosastolla on jaostoja mm. nuorisolle ja veteraaneille. Nyt myös meille naisille saadaan oma kanavansa tuoda esille työväestön elämää naisten näkökulmasta.

Naisjaosto on meille loistava väylä päästä jakamaan kokemuksia ja tuntoja muiden samalla alalla työskentelevien naisten kanssa, jotka ovat metalli74:n jäseniä. Saamme yhdessä suunnitella, millaiseksi haluamme naisjaoston rakentaa ja mahdollisuudet toiminnan monipuolisuuteen ovat laajat jäsenistön innokkuuden mukaan.

 

Rentoutumishetket vastapainona arjelle ovat varmasti kaikille tervetulleita ja myös uudet tuttavuudet ja kokemukset ovat hyvä syy lähteä mukaan porukkaan. Naisjaoston toimintaan ja tapahtumiin osallistuminen ei velvoita ketään muuhun järjestön toimintaan, joten toivottavasti mahdollisimman moni lähtee mukaan porukkaan.

 

 

Miia Alho

Naisjaoston vetäjä

P. 040 774 3073

sähköposti: 74naisjaosto(at)gmail.com

========================================================================

 

Tervetuloa liikkumaan

 

Tervetuloa pelaamaan sulkapalloilemaan ja joogaamaan naisjaoston kanssa fysioterapeuttiopiskelijan ohjauksessa

sunnuntaina 26.2 klo 11.45 ja lauantaina 12.3 klo 16.45

 

Ohjatun liikunnan lisäksi käymme läpi ajankohtaisia aiheita teollisuusliiton näkökulmasta ja vietämme yhteisen kahvihetken, jonka ohella pääsemme tutustumaan porukkaan liittyneisiin uusiin jäseniin ja kuulemaan kuulumisia työrintamalta.

Osallistumaan pääset ottamalla yhteyden joko sähköpostilla 74naisjaosto@gmail.com tai viestillä numeroon 040-7743073 Miia Alholle.

 

Naisjaostolla on myös oma whatsapp-ryhmä, mihin pääset mukaan halutessasi.

 

 

========================================================================

Kursseille hakeminen

 

Olemme valmistelemassa sähköistä hakujärjestelmää, mutta toistaiseksi Murikan kursseille haetaan paperisella hakulomakkeella. Hakemuslomake kurssille löytyy tästä linkistä

1. Täytä kurssihakemuslomakkeesta kohdat

  • Kurssin tiedot

  • Hakija täyttää

2. Tulosta lomake, päivää ja allekirjoita se.

3. Hae siihen työnantajan merkinnät ja allekirjoitus

  • Työnantajan tukemista kursseista työnantaja maksaa ansionmenetyskorvauksen sinulle sekä ateriakorvauksen opistolle. Tarkista, että työnantaja on rastittanut oikeat kohdat ja että työnantajan osoite on oikein.

  • Järjestöllisten kurssien osalta työnantaja myöntää opintovapaan allekirjoituksellaan, ei ansionmenetys- eikä ateriakorvausta. Kurssihakemus toimii apuraha-anomuksena. Henkilölle, joka ei saa tuloa muualta, liitto voi myöntää kurssipäivärahan ja stipendin.

  • Varmista, että työnantajan laskutusosoite  on oikein. Liitä mukaan mahdolliset verkkolaskutustiedot. Lähetämme laskut sähköisesti.

4. Ota täytetystä lomakkeesta tarvittava määrä kopiota.

  • työnantajalle

  • itsellesi

  • tarvittaessa ammattiosastolle

5. Postita alkuperäinen osoitteella

Teollisuusliitto ry / Koulutuksen toiminta-alue, PL 107, 00531 Helsinki

HUOM!  Lomaketta ei voi toimittaa liittoon sähköisesti suoraan, mutta voit skannata allekirjoitetun hakemuksen ja lähettää sen sähköpostilla koulutus@teollisuusliitto.fi

6. Kurssikutsun saat sähköpostilla.

Tarkista, että sähköpostiosoitteesi on hakemuksessa oikein. Liiton jäsentiedoista eAsioinnin kautta kannattaa käydä myös tarkistamassa, että sähköpostisi on siellä oikein. Näiden tietojen pohjalta sähköposti kulkee. Jos sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, perinteinen posti kulkee edelleen.

Kun saat kurssikutsun, lue se huolellisesti! Siinä on tärkeää tietoa käytännön asioista. 

Järjestökurssituella korvataan ansionmenetystä

Opintovapaalaki tarjoaa kaikille mahdollisuuden saada työstä vapaata ja osallistua koulutukseen. Murikassa on laaja valikoima järjestökursseja, joilla kaikki Teollisuusliiton työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet voivat lisätä osaamistaan.

Työnantaja myöntää kurssiajalle opintovapaan täyttäessään oman kohtansa kurssihakemuksessa.

Mikäli kurssille valitulle jäsenelle koituu kurssin ajalta ansionmenetystä eikä hän saa muualta tuloa, maksetaan hänelle verotonta kurssitukea, mikä muodostuu kurssipäivärahasta ja kurssistipendistä. Vuonna 2021 kurssipäiväraha on 41,67 €/kurssipäivä ja stipendi 37,53 €/kurssipäivä.

Teollisuusliitto maksaa opetuksen, majoituksen, ateriat ja matkakorvauksen kokonaistaloudellisesti järkevän matkustustavan mukaan opiskelijalle.