Rauhanpäivät seminaari 12.1 - 13.1.2013 Lappeenranta

 

 

Rahanmahdin ja ahneuden katkera kääntöpuoli! 

 

Kaivosteollisuus oli yhtenä aiheena ay-väen rauhanpäivillä. Rauhanpäivät seminaari pidettiin Lappeenrannassa 12.1- 13.1.2013. Suomalainen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö nousi esille, eikä positiivisessa mielessä. Avolouhosten riskit paljastuivat syksyllä 2012 kaivoksen kipsisakka-altaan vuodossa. Alueen rautatie, tiestö ja sähkölinja on maksettu verorahoilla. Valtio on maksanut yhtiölle 50 miljoonaa infrastruktuurin rakentamiseen. Nämä valtion toimet edellyttävät mielestäni yhtiöltä vastuullista toimintaa.

Kaivosyhtiö on tuonut alueelle n.800 työpaikkaa. Talvivaaran katastrofi koskettaa itäsuomen metallimiehiä aika rajulla kädellä. Toisaalta kipeästi kaivattavia työpaikkoja ja toisaalta luontoarvojen huomioiminen ovat vastakkain. Millä riskillä työpaikkoja voidaan luoda, jos se vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja tuleviin sukupolviin. Lopullista terveysriskiä ei voida mitata jos työntekijöitä ei tutkita. Luontokatastrofi paljastuu vasta kesällä, kuinka pitkälle vesistö ja ympäristö ovat pilaantuneet.

Samaan aikaan kun kirjoitan tätä juttua, niin toisella puolella maapalloa Meksikossa on taas suomalainen yhtiö tapetilla. PKC Group on irtisanonut työntekijöitä, kun he ovat pyrkineet järjestäytymään. Heistä 11 on aloittanut nälkälakon. He vaativat ay-oikeuksien tunnustamista ja työsuhteiden palauttamista. Taustalla on heidän toimintansa viime vuonna, kun tehtailla äänestettiin liitosta mihin he kuuluisivat. Työntekijät haluavat liittyä riippumattomaan Los Mineros ammattiliittoon, eikä niin sanottuun ”keltaiseen liittoon”, joka ajaa työnantajan etua. Irtisanotut henkilöt toimivat vaalitarkkailijoina.

Suomessa on kaivosmiesten ay-oikeudet ja palkkataso ehkä kunnossa, mutta herää epäilys työsuojelumääräyksien laiminlyönnistä, onko työsuojelu kunnossa. Meksikossa taas suomalainen yhtiö polkee häikäilemättömästi työntekijöiden oikeuksia. Yritysten yhteiskuntavastuun toteuttaminen ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen pitää olla itsestäänselvyys kaikissa tilanteissa.

Ahneudelle on kerta kaikkiaan tultava loppu. Jos ahneuden alttarille uhrataan työntekijöiden oikeudet, terveys ja lisäksi luonto, niin mitä on jäljellä, näin ei voi jatkua. Kaivosteollisuuden on oltava turvallista niin ihmisille kuin luonnollekin. Metalliliiton on kaikin keinoin pyrittävä puolustamaan näitä oikeuksia ja vaadittava vastuuseen omistajayhtiöt.

Olavi E. Kokkonen

Ao.74 sihteeri