Ay-väen rauhanpäivät Turussa 8.9.1.2011

 

Turussa 8.-9.1.2011 pidetyillä ay-väen rauhanpäivillä oli yhden teemaseminaarin aiheen työntekijöiden kamppailu Pietarissa ay-järjestäytumisoikeuksien,

työ- ja palkkaehtojen puolesta suomalaisomistuspohjaisella Tikkurilan maalitehtaalla.

Paikalla oli MPRA:n ammatillisen keskusjärjestön edustajat kertomassa tilanteesta Pietarissa.

90- luvun puolivalin jälkeen suomalaisten rakentama maalitehdas Pietarissa toimi pitkään esimerkkinä "humaanista eurokapitalismista" kaupungissa.

Työolosuhteet olivat työntekijöiden mukaan oikein hyvät ja palkat ja muut etuudet olivat venäläisen tason mukaan erinomaiset.

"Lyhyesti sanottuna olimme täysin tyytyväisiä eikä mieleemme tullut edes mieleen järjestäytyä ammattiliittoo." eräs työntekijä muiselee.

Kaikki muuttui vuonna 2007 kun Tikkurila osti toisen tehtään Pietarissa TEKS-yhtiöltä.Fuusio TEKS:n kanssa toi mukaan brutaalin gansterimaisen työvoima-

politiikan johon siirryttiin myös vanhassa Tikkurilan tehtaassa.

TEKS-yhtiöstä suoraan Tikkurilan vanhalle tehtaalle siirtyi suoraan uusi johtoporras joka alkoi välittömästi omia sääntöjään.Ensin savustettiin ulos entiset

esimiehet sitten oikeuksistaan kiinnipitävät työläiset,palkkoja alennettiin,työolosuhteteita huononnettiin ja jopa työntekijöille keksittiin erilaisia sakkoja.

Heinäkuussa 2008 työntekijät perustivat ammattiosaston joka liittyi paikallisosastona Venäjän kemiantyöntekijöiden liittoon.

Tämän jälkeen alkoi ay-aktiivien vainoaminen.Ay-aktiivien toimita saa sen aikaan, että tehtaan venäläinen johtaja vaihdetiin suomalaiseen.Tämä ei kuitenkaan muuttanut tehtaalla mitään ja sama meno jatkui.

Myös Venäjän kemianliitto suhtautui aika passiivisesti Tikkurilassa ilmenneihin ongelmiin.

Niinpä ammattiosasto  liittyi uuteen keskusjärjestöön MPRA.n(ITUA), joka on uusi lähinnä autoteollisuuden

työntekijöiden  ammattijärjestö.Tämä järjestö on nyt alkanyt ajamaan Tikkurilan työntekijöiden oikeuksia ja

okeudessa muutamia juttuja onkin voitettu.Esimerkiksi ammattiosaston puheenjohtajan on Tikkurila kolme

kertaa erottanut ja kaksi kertaa oikeus on todennut sen laittomaksi.Kolmas erottaminen on parhaillaan oikeuden ratkottavana.

MPRA on informoinut Tikkurilan toimista Pietarissa Suomessa entistä Kemianlittoa nykyistä TEAM:a

 

 

 

Arto Salmi kv-sihteeri